Sevgili Peygamberimiz(sav)'in
Üstün Ahlakı

Peygamber Efendimiz, Allah'ın "… ancak o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40) ayetiyle bildirdiği gibi insanlar için son peygamber olarak gönderilen, Allah'ın en son hak kitabını vahyettiği, güzel ahlakı, takvası, Allah'a olan yakınlığı ile insanlara örnek kıldığı, Allah'ın dostu, Rabbimizin katında üstünlüğü olan, müminlerin de dostu, en yakını ve velisidir.

Peygamberimiz (sav)'i görmemiş olsak bile, Kuran ayetlerinden ve hadis-i şeriflerden, güzel tavırlarını, konuşmalarını, gösterdiği güzel ahlakı tanıyabilir, ona benzemek, ahirette onunla yakın bir dost olabilmek için elimizden gelen çabayı en fazlasıyla gösterebiliriz. Günümüzde insanlar, özellikle de gençler birçok insanı kendilerine örnek almakta, onların tavır ve konuşmalarına, üsluplarına, giyim tarzlarına özenmekte, onlar gibi olmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu insanların büyük bir çoğunluğu doğru yolda olmadığı gibi, tavır ve ahlak güzelliğine de sahip değildirler. Bu nedenle insanları doğru olana, en güzel ahlak ve tavıra özendirmek önemli bir sorumluluktur. Bir Müslümanın, tavrına ve ahlakına özenmesi, benzemek için çaba göstermesi gereken kişi, Hz. Muhammed (sav)'dir. Allah bu gerçeği bir ayetinde şöyle bildirmektedir:

Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır. (Ahzab Suresi, 21)

 

Peygamberimizin Üstün Ahlakı ile ilgili çeşitli makaleler:

  ‘Peygamberimiz (sav)'in ahlakıyla ahlaklanmak
  Peygamberimiz (sav)'in Fedakar Ahlakı
  Peygamberimiz (sav)'in tüm alemlere örnek tevekkülü
  Peygamberimiz (sav)'in tüm alemlere örnek olan üstün ahlakı
  Sevgili Peygamberimiz (sav)'ın Güzel Ahlakı
  Hz. Muhammed (sav)'in tüm insanlığa örnek adaleti
  Peygamber Efendimiz (sav)'in tavırlarındaki mükemmellik ve üstün kalite anlayışı
  Peygamberimiz (sav)'in Kıymetli Tavsiyeleri
  Peygamberimiz (sav)'in sağlığa verdiği önem
      
devamı >>