Müslümanların Yol Göstericileri: Ehl-i Sünnet Alimleri

Kıymetli Ehl-i Sünnet Alimi: Ömer Nasuhi Bilmen
Değerli Ehl-i Sünnet Alimi: Elmalılı M.Hamdi Yazır
Süleyman Hilmi Tunahan
Abdülkadir Geylani
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi
İmam Şafi "Muhammed İbnu İdris"
İslam Dünyasını Nurlandıran İslam Alimi Ahmed B. Hanbel
Hüccetü'l İslam* İmam Gazali'den Öğütler